Selskapet. Våre verdier. Våre målsettinger.

Verktøy

Vi har rett verktøy for jobben, blant annet Holte Portalen

Sertifiseringer

Våre mannskaper er sertifiserte for arbeidet

Lang bransjeerfaring

35 års erfaring fra bransjen.

Konkuransedyktig på pris

Vi levere kvalitet til konkurransedyktige priser

Jan Petter Andersen

Jan Petter Andersen er skaperen bak selskapet og  har over 35 års fartstid fra bransjen.

Han står også bak selskapet JPA Takst & Byggeledelse.
Se www.jpatakstbygg.no

Om Jan Petter Andersen:

JPA Entreprenør AS er helheid av Jan Petter Andersen.

Han jobbet tidligere i familie eid entreprenørfirma Willy N. Andersen AS, som en av eierne. Selskapet ble solgt og han tredde da ut av selskapet.

Andersen startet som læring i tømrer faget og har gått skolene og praksisen opp til å bli prosjektleder/driftssjef. Med tillegg av å være utdannet NITO Takst ingeniør, hvor han fortløpende utførte takstoppdrag, for å holde kunnskapen og programvaren ved like.

Han er også oppnevnt som takstmann for forsikringstakere i diverse tvister og som fag/skjønnsdommer i tingretten i tillegg som meddommer.

Andersen har over 35 års erfaring og 22 år som prosjektleder.

Han har tatt seg av byggekontroll, søknadsskjemaer, HMS, fremdrift, tilbudsregning, kontrakter og generell byggeledelse.

Gode kjennskaper til kvalitetssikring, sjekklister, avviksskjemaer og det som følger med.

Daglig jobbet med NS (norsk standard), i bygge entrepriser, bustadsoppføringslova, avhendingsloven og håndverksloven.

Utarbeidet beskrivelse både forenklet på exel til NS 3420 beskrivelse.