Ledige stillinger

Tømrere

Dyktige tømrere bes søke. Må beherske norsk muntlig og skriftlig, og inneha bilsertifikat.